נס ציונה, ישראל, 18 בספטמבר 2017 –

חברת ביונדווקס פרמצבטיקלס בע”מ (Nasdaq: BVXV, TASE: BVXV) חברה לביו-פרמצבטיקה בשלב קליני המתמקדת בפיתוח ומסחור של 001-M חיסון השפעת האוניברסלי, הודיעה היום על סגירת הנפקה ציבורית של 1,500,000 מניות אמריקאיות (“ADS”), כאשר כל ADS מייצג ארבעים (40) מניות רגילות שלה הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל – אביב (במחיר של 0.0000001 ש”ח ערך נקוב כל אחת) במחיר לציבור של 6.00 דולר ל- ADS. בד בבד עם ההנפקה לציבור מימשו החתמים במלואם את הקצאת האופציות לרכישת 166,667 מניות נוספות במניות רגילות במחיר ההצעה לציבור, בניכוי הנחה חיתומית. כתוצאה מכך, סך ההנפקה לציבור עמד על 1,666,667 מניות והתמורה ברוטו בהנפקה לציבור היתה 10 מיליון דולר, לפני ניכוי הנחות חיתום והוצאות הנפקה.

ד”ר רון בבקוב, מנכ”ל ביונדווקס, אמר, “אני רוצה להודות למשקיעים שלנו על האמונה שלהם ועל המשך התמיכה בחברה. כמו כן, אנו מקדמים בברכה את המשקיעים החדשים הממוקדים בארה”ב. המימון הזה, יחד עם המימון האחרון של 20 מיליון אירו של EIB, התמיכה של ממשלת ישראל והמשאבים הקיימים שלנו, מאפשרים לנו להפעיל את תוכנית קלינית שלב 3 שלנו, הכוללת מתקן ייצור בגודל בינוני.”

Joseph Gunnar & Co., LLC פעל כמנהל החיתום היחיד עבור ההצעה.

הצהרת רישום המתייחסת לניירות ערך אלה הוכרזה על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC). הודעה לעיתונות זו לא תהווה הצעה למכור או לשדל הצעה לקנות ולא תהיה מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה תחת חוקי ניירות ערך של כל מדינה או סמכות שיפוטית.

התשקיף האחרון הקשור להצעה הוגש לרשות לניירות ערך בארצות הברית, וניתן יהיה לגשת אליו באתר האינטרנט של ה- SEC בכתובת http://www.sec.gov .
עותקים של התשקיף הסופי ניתן לקבל גם מ-
Joseph Gunnar & Co, LLC, Prospectus Department, 30 Broad Street, 11th Floor, New York, NY 10004, telephone 212-440-9600, email: prospectus@jgunnar.com