***  מתורגם.  למקור באנגלית  ***

נס-ציונה, ישראל, 31 באוגוסט, 2017 – חברת ביונדווקס פרמצבטיקה בע”מ (נאסד”ק: BVXV, תל אביב: BVXV ) המתמקדת בפיתוח ומסחור של M-001, חיסון השפעת האוניברסלי שנמצא בשלב הפיתוח הקליני,  הודיעה היום על תוצאות כספיות לרבעון שהסתיים ביום 30 ביוני ,2017 ובמסגרת זו נמסר גם עדכון עסקי.

דר רון בבקוב, מנכ”ל ביונדווקס  ציין כי “ההישגים המשמעותיים של רבעון זה, כולל מימון בסך 20 מיליון יורו של EIB ותוצאות החיוביות של הניסוי הקליני בפאזה 2b מאפשרים לנו להתקדם לקראת השקת ניסוי פאזה 3 ולבנות מתקן ייצור בגודל בינוני לקראת מסחור”.

סיכום פיננסי לרבעון שני שנת 2017

התוצאות הן בשקלים חדשים (ש”ח) ולשם נוחות מומרים לדולר ארה”ב לפי שער של 3.496 ש”ח לדולר ארה”ב נכון לתאריך 30 ליוני, 2017.

  • ההוצאות התפעוליות ברבעון השני הסתכמו בכ- 2.59 מיליון ש”ח 742,000) דולר ארה”ב( לעומת כ- 2.47 מיליון ש”ח ברבעון השני של שנת 2016.
  • הוצאות מו”פ ברבעון השני הסתכמו בכ- 2.02 מיליון ש”ח 579,00) דולר ארה”ב( לעומת כ- 1.48 מיליון ש”ח ברבעון השני של שנת 2016.

נכון ליום 30 ביוני 2017, היו לביונדווקס מזומנים, שווי מזומנים וכן השקעות לזמן קצר וניירות ערך סחירים בסך של 36.6 מיליוני ש”ח 10.5) מליון דולר ארה”ב( לעומת סך של 34.8 מיליוני ש”ח ליום 31 במרץ2017. במחצית הראשונה של שנת,2017  החברה הנפיקה למשקיעים כ 6.7 מיליון מניות רגילות אשר שוות ערך ל 167,000 תעודות  ADS הרשומות בנאסד”ק, אשר מהוות גיוס של כ 1.23 מיליון דולר.
אירועים אחרונים

***  מתורגם.  למקור באנגלית***