*** מתורגם. למקור באנגלית ***

נס ציונה, ישראל – 28 לאפריל, 2017 – חברת ביונדווקס פרמצבטיקה בע”מ (NASDAQ: BVXV, TASE: BVXV), חברת ביופרמצבטיקה קלינית המתמקדת בפיתוח ומסחור של M-001, חיסון אוניברסלי לשפעת, הודיעה היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, וכן עדכון עסקי.

כמו כן, הגישה החברה את הד”וח השנתי שלה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, בטופס 20F של רשות ניירות הערך האמריקנית. ניתן להוריד את הדו”ח מאתר האינטרנט של חברת ביונדווקס.

סיכום כספי לרבעון רביעי 2016

· התוצאות הן בשקלים חדשים (ש”ח) ולשם נוחות מוצגים בדולר אמריקאי על פי שער החליפין של 3.845 ליום 31 בדצמבר 2016.

· הוצאות תפעוליות ברבעון הרביעי, נטו, הסתכמו ב- 3.12 מיליון ש”ח לעומת 4.06 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד;

הוצאות מו”פ ברבעון הרביעי, נטו, הסתכמו ב- 1.83 מיליון ש”ח לעומת 2.87 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד;

סיכום כספי של כלל שנת 2016

· סך ההוצאות התפעוליות, נטו, הסתכם ב- 11.90 מיליון ש”ח (3.10 מיליון דולר) לעומת 11.30 מיליון ש”ח בשנת 2015;

· הוצאות מו”פ, נטו, הסתכמו ב- 7.79 מיליון ש”ח (2.03 מיליון דולר) לעומת 7.91 מיליון ש”ח בשנת 2015;

נכון ליום 31 בדצמבר 2016, היו לביונדווקס מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר וניירות ערך סחירים בסך ש ל 27.4 מיליון ש”ח לעומת סך של 37.5 מיליון ש”ח ליום 31 בדצמבר 2015. ירידה זו נובעת משימוש במזומנים למימון הפעילות.

עדכון עסקי

· החברה הכריזה על תוצאות בטיחות ראשוניות חיוביות מהניסוי הקליני בפאזה 2b של M-001, שנערך בשיתוף עם קונסורציום UNISEC  של האיחוד האירופאי1. תוצאות האימונוגניות, המעובדות כיום על ידי גופי קונסורציום אחרים של UNISEC, צפויות עד סוף הרבעון השני של שנת 2017.

· בחודש ינואר 2017, השקיעה חברת אנג’לס הייטק השקעות בע”מ 10.9 מיליון ש”ח, כ- 2.8 מיליון דולר, בתמורה ל- 33.8 מיליון מניות רגילות של ביונדוקס בשוק המניות בתל-אביב (שווה ערך ל- 844,000 מניות הנסחרות ב- NASDAQ) לפי ערך בסגירת המסחר בבורסת תל אביב ביום 29 בדצמבר 2016. בעקבות העסקה החזיקה אנג’לס השקעות ב- 19.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

·  כתב העת המדעי Vaccine פרסם מאמר בשם “חזרה לעתיד: חיסון מקדים ב- M-001 לפני חיסון שפעת טריוולנטי ב -2011/12 הגביר את התגובות החיסוניות המגנות נגד זן שפעת משנת 2014/15“. המאמר מדווח כי בפלסמה  מדגימות דם מאנשים שקיבלו M-001 ב-2011 (כחלק מהניסוי הקליני של ביונדווקס BVX-005 בקשישים) נמצאה עלייה משמעותית של פי חמישה בכמות הנוגדנים המגנים כנגד זן חדש של שפעת שהופיע רק בשנת 2014/15 (A/Swiss) – זן אשר לא היה קיים כאשר M-001 ניתן למשתתפים בניסוי BVX-005.

· מאמר שנכתב על ידי צוות ביונדווקס בשם “אסטרטגיה לאישור חיסון שפעת אוניברסלי” פורסם בכתב העת המדעי “Future Virology”.

· החברה קיבלה אישור למענק המהווה 20% מתקציב בסך 20 מיליון ש”ח ממשרד הכלכלה והתעשייה בישראל על מנת להקים מתקן לייצור מסחרי של M-001, החיסון האוניברסלי לשפעת.

ד”ר רון בבקוב, נשיא ומנכ”ל ביונדווקס, ציין, “אני שמח שאנחנו מתקדמים ושומרים על ההוצאות ברמה המתוכננת. דיווחים אחרונים בסי.אן.אן2,3 ובוושינגטון טיימס4 מציינים שאיומי שפעת מגפתית מזן H7N9 מהווים יותר ויותר מקור לדאגה מיידית. הפתרונות הנוכחיים אינם מספיקים. חששות אלה מחזקים את מחויבותנו הבלתי מתפשרת להביא לשוק את החיסון האוניברסלי שבפיתוח כדי לשפר את המוכנות לשפעת מגפתית.”

———

[1]UNISEC research has received funding from the European Union Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n°602012.

[2] The big one is coming, and it’s going to be a flu pandemic. http://edition.cnn.com/2017/04/07/health/flu-pandemic-sanjay-gupta/index.html

[3] Seven reasons we’re at more risk than ever of a global pandemic. http://edition.cnn.com/2017/04/03/health/pandemic-risk-virus-bacteria/

[4] Congress, WHO sound the alarm over pandemic avian flu in China. http://www.washingtontimes.com/news/2017/apr/21/congress-who-sound-alarm-over-pandemic-bird-flu-or/

*** מתורגם. למקור באנגלית ***