להערכת החברה הרישום בארה”ב יאפשר העלאת המודעות והעניין בחברה ובטכנולוגיה הייחודית שהיא מפתחת בקרב משקיעים בינלאומיים, ממשלות ושותפים פוטנציאליים

ד”ר רון בבקוב מנכ”ל ביונדווקס:

“הוכחנו עד היום הצלחה קלינית מרשימה כשהחיסון האוניברסלי שבפיתוח החברה נגד שפעת נמצא יעיל גם כנגד זני שפעת עונתיים ומגפתיים ובכלל זה כאלו שהתגלו לאחרונה. כעת, כשאנו מתמקדים בחיפוש אחר חתימת הסכמי הצטיידות ראשונים עם ממשלות בעולם או עם שותפים אסטרטגיים, האפשרות שניירות הערך של החברה ייסחרו גם בארה״ב,  ובדרך זו החברה גם תהיה נגישה למשקיעים זרים, עשויה לסייע לנו מאוד במאמצים אלו”

 

נס ציונה, ישראל – 31 במרץ 2014 – חברת ביונדווקס פרמצבטיקה בע”מ (BiondVax) (TASE: BNDX), המפתחת חיסון אוניברסאלי לשפעת, מודיעה היום כי דירקטוריון החברה החליט לפעול לרישום מניות החברה למסחר בבורסה בארה”ב באמצעות ADR ( (American Depository Receiptוזאת בכפוף להגשת המסמכים וקבלת האישורים הנדרשים מהרשות לניירות הערך בארצות הברית.

החברה תפעל לרישום ADR מרמה 1 (ADR Level I) אשר ייסחרו  במסגרת המסחר מעבר לדלפק בארה”ב (Over The Counter). הרישום למסחר בארה”ב מסוג זה אינו כולל אפשרות לבצע הנפקות ציבוריות בארה”ב (בלי רישום נוסף) ועיקר מטרתו היא העלאת רמת העניין בחברה ובטכנולוגיה הייחודית שמפתחת וחשיפת ניירות הערך של ביונדווקס בפני משקיעים אמריקאים ומשקיעים זרים נוספים.

בכוונת ביונדווקס לנקוט בפעולות יזומות להעלאת המודעות לחברה בשוק ההון האמריקאי ולצורך כך צפויה החברה להתקשר בהסכם שירותים עם יועצים חיצוניים, ככל שיידרש. החברה מעריכה כי רישום ביונדווקס למסחר בארה”ב, לצד המשך יישומה של תוכנית העבודה של החברה לקידום הסכמים עם ממשלות בעולם, כמו גם עם חברות פארמה, ירחיבו את הנגישות של משקיעים לביונדווקס ויסייעו בהמשך פיתוח וייצור החיסון האוניברסאלי, באופן שיבטיח הבאת החיסון לניסוי הקליני שלב III והקמת מערכי הייצור הנדרשים.

דירקטוריון והנהלת ביונדווקס מאמינים כי המסחר בבורסה אמריקאית יאפשר, בין היתר, להגדיל את הסחירות, להקל על משקיעים פרטיים ומוסדיים מחו”ל להשקיע בהון המניות של החברה ולהשיא ערך לבעלי המניות בעתיד.

בדעת ביונדווקס לפעול כעת לרישום תעודות ה-ADR בהקדם, ועם התקדמות התהליך תדווח החברה על מבנה ה-ADR והרכבו, לוחות הזמנים, הבורסה בו תיסחרנה התעודות והסימול על פיו הן תיסחרנה.

ד”ר רון בבקוב, מנכ”ל ביונדווקס, אמר היום כי “אנו שמחים ונרגשים להתחיל בהיערכות לקראת רישום מניות ביונדווקס למסחר בארה”ב. בכוונתנו לפעול במקצועיות להשלמת תהליך זה בהקדם האפשרי. אנו מאמינים כי מהלך זה יאפשר להגדיל את הסחירות בניירות הערך של החברה ולחשוף טוב יותר את הערך הרב הטמון בטכנולוגיה פורצת הדרך שלנו. הוכחנו עד היום הצלחה קלינית מרשימה כשהחיסון האוניברסלי שבפיתוח החברה נגד שפעת נמצא יעיל גם כנגד זני שפעת עונתיים ומגפתיים ובכלל זה כאלו שהתגלו לאחרונה. כעת, כשאנו מתמקדים בחיפוש אחר חתימת הסכמי הצטיידות ראשונים עם ממשלות בעולם או עם שותפים אסטרטגיים, האפשרות שניירות הערך של החברה ייסחרו גם בארה״ב, ובדרך זו החברה גם תהיה נגישה למשקיעים זרים, עשויה לסייע לנו מאוד במאמצים אלו”.