ביונדווקס רואה חשיבות רבה בקבלת האישורים כאמור בהונג קונג ובארה”ב, במסגרת האסטרטגיה העסקית של החברה לחתימת הסכמי הצטיידות בחיסון האוניברסאלי עם ממשלות בעולם

נס ציונה, ישראל – 10 לפברואר 2014 – לחברת ביונדווקס פרמצבטיקה בע”מ (BiondVax) (TASE: BNDX), המפתחת חיסון אוניברסאלי לשפעת, נודע כי נתקבל אישור רשות הפטנטים בהונג קונג לרישום פטנט ממשפחת Multimeric Multiepitope Influenza Vaccines, חיסונים מולטימריים, עבור החיסון אוניברסאלי לשפעת, אשר בפיתוחה של ביונדווקס, וכן אישור מרשות הפטנטים בארה”ב כי הסתיים הליך הבחינה בנוגע לרישום הפטנט כאמור בארה”ב. במסגרת הבחינה לרישום בארה”ב, הפטנט נמצא כראוי לרישום והשלמת תהליך הרישום כפופה לתשלום אגרות. הפטנט מתייחס למבנה החיסון והרכבו, וכן לשיטות הייצור והשימוש בחיסון האוניברסאלי לשפעת תוך הענקת ההגנה לשינויים האפשריים בהרכב החלבון שבבסיס החיסון האוניברסאלי. הפטנט מרחיב ומבסס את ההגנה שמקנים הפטנטים הקיימים המגנים על הקניין הרוחני של החברה.

האישורים כאמור בהונג קונג ובארה”ב מצטרפים לאישורים לרישום הפטנט שהתקבלו באוסטרליה, סין, רוסיה ומקסיקו. כמו כן, החברה נמצאת בתהליכים לאישור רישום הפטנט גם במקומות נוספים בעולם, כגון אירופה וישראל.

על-פי המודל העסקי של ביונדווקס, החברה פועלת כדי לחתום על הסכמי הצטיידות רב שנתיים עם ארגוני בריאות וממשלות ברחבי העולם להצטיידות בחיסון האוניברסאלי כחיסון מקדים (Primer), כאשר הסכמים אלה יכללו השלמות ניסויים קליניים ואישורים רגולטוריים בכל מדינה, ככל שיידרשו. בנוסף, באסיה שכיחה הופעת זני ומגפות שפעת חדשים בבני אדם ומכאן החשיבות שבאישור הפטנט בהונג קונג.

ביונדווקס מזהה עניין וצורך בקרב ממשלות שונות ברחבי העולם להיערך מבעוד מועד למקרה של מגפת שפעת, ומעריכה כי המידע הקליני שנאסף ונותח על ידי החברה עד היום מצביע על כך ששימוש בחיסון האוניברסאלי שמפתחת ביונדווקס כחיסון מקדים, אשר יינתן לאזרחים עם פרוץ מגפת שפעת, ישפר את יכולת ההגנה של יותר אנשים כנגד יותר זנים של הוירוס. החברה מעריכה כי בדרך זו יתאפשר למדינות להיות מוכנות באופן מיידי, לפני פרוץ כל מגיפת שפעת, כך שכאשר המגיפה מוכרזת, הממשלות מעניקות הגנה לאזרחיהן ושומרות על היציבות במדינה – הן בריאותית והן כלכלית.

“פטנט חשוב זה מחזק את הקניין הרוחני של ביונדווקס, ויסייע בתהליכים אותם מתכוונת החברה לקדם במטרת חתימת הסכמים עם גופים ממשלתיים”, אמר מנכל ביונדווקס, דר רון בבקוב. “ביונדווקס מאמינה שקיים צורך של ממש להשגת מוכנות למגיפת שפעת קטלנית טרם פריצתה וכי החיסון האוניברסאלי יכול כבר היום לאפשר לממשלות להגן על האוכלוסיות שלהן כאשר המגיפה פורצת”.