GlobesHebrew

החיסון האוניברסלי נגד שפעת של ביונדווקס הוכח כמתאים כנגד כל ששת הזנים שעלולים לגרום למגפת שפעת עולמית

, המפתחת חיסון אוניברסאלי לשפעת, הודיעה היום כי החברה השלימה שורה של בדיקות ביולוגיות ואחרות שהשוו בין מבנה הוירוסים החדשים ומבנה החיסון האוניברסאלי. בבדיקות נמצא כי חיסון השפעת האוניברסאלי של החברה מתאים לזני השפעת החדשים שהתגלו בעולם בשנים האחרונות.

עד כה, זני השפעת H5N8 ,H7N9 ,H6N1 ,H7N7 ו- H10N8 נמצאו רק בעופות ולכן לא נחשבו מסוכנים לבני אדם. לאחרונה, כל הזנים הללו נמצאו בבני אדם וחלקם אף גרמו לתמותה משמעותית בדומה לשפעת העופות מזן H5N1 אשר בשנים 2003-2013 התגלתה ב-648 אנשים, מתוכם מתו 384 איש. כך גם וירוס H7N9 שזוהה בבני אדם בסין ומאז חודש מרץ 2013 גרם למותם של 33% מאלה שנדבקו בו.

בהמשך לבחינת כל הזנים החדשים נמצאה התאמת החיסון האוניברסלי נגד שפעת שבפיתוח חברת ביונדווקס יעיל כנגד כל הזנים העונתיים והמגפתיים. החיסון של ביונדווקס מכיל מקטעים קטנים של חלבוני וירוס השפעת שאינם משתנים מאחר והם חיוניים למחזור החיים של הנגיף. מקטעים אלה ‘מלמדים’ את מערכת החיסון האנושית להכיר את כל זני השפעת, כך שכאשר אדם נדבק בווירוס, הגוף שלו ילחם במהירות וביעילות בווירוס מהזן החדש וימנע את המחלה.

על בסיס ממצאים אלה, מעריכה ביונדווקס כי החיסון האוניברסאלי, לכשיושלם פיתוחו, עשוי להיות יעיל כנגד כל זני השפעת הקיימים והעתידיים, וזאת בעוד החיסונים הקיימים כיום יעילים רק כנגד זני שפעת ספציפיים.

ד”ר תמר בן ידידיה, המדענית הראשית של ביונדווקס, מוסיפה: “מרגש לראות שהחיסון שבפיתוח ביונדווקס תואם גם לזני שפעת חדשים שמתפשטים בעולם כיום. בימינו, כשהאוכלוסייה בעולם גדלה ואנשים נמצאים בנסיעות ברחבי העולם, אין גבולות טבעיים המסוגלים לעצור את התפשטות המחלות על פני הגלובוס. מכאן הצורך בסוג חדש של חיסון נגד שפעת שיהיה יעיל נגד כל זני השפעת”.